Τηλ. επικοινωνίας: 210 41 28 152
γραφίστας Κατσιγιώργης Παύλος

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εταιρική ταυτότητα. Γραφίστας εντύπου Κατσιγιώργης Παύλος. Δείγματα σχεδιασμού σε εταιρική ταυτότητα από smartgraphic | creative studio.

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας Γραφίστας

Γραφίστας για εταιρική ταυτότητα | δείγματα

Όχι απλώς όμορφα αλλά ομοιόμορφα! O γραφίστας κατά τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας μιας εταιρίας έχει ως στόχο τη δημιουργία […]