Τηλ. επικοινωνίας: 210 41 28 152
γραφίστας Κατσιγιώργης Παύλος