Τηλ. επικοινωνίας: 210 41 28 152
γραφίστας Κατσιγιώργης Παύλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Διαφημιστικά φυλλάδια. Γραφίστας εντύπου Κατσιγιώργης Παύλος. Δείγματα σχεδιασμού σε διαφημιστικά φυλλάδια από smartgraphic | creative studio.

Σχεδιασμός εποχικού δίπτυχου διαφημιστικού φυλλαδίου από γραφίστα για φούρνο ζαχαροπλαστείο

Γραφίστας για διαφημιστικό φυλλάδιο | δείγματα

Διαφημιστικό Φυλλάδιο = Πολυεργαλείο Ο γραφίστας κατά το σχεδιασμό ενός διαφημιστικού φυλλαδίου (μονόφυλλο, δίπτυχο, τρίπτυχο κ.τ.λ.) έχει ως σκοπό να […]

Διαφημιστικό φυλλάδιο car rental με χάρτη

Φυλλάδιο με χάρτη που κρατάς! Σχεδιάστηκε διαφημιστικό φυλλάδιο ανοιχτής διάστασης Α3 σε μορφή τρίπτυχου όταν κλείνει. Το συγκεκριμένο φυλλάδιο αποτελεί […]